ВАЖНО: ОТ САЙТА МОГАТ ДА ПАЗАРУВАТ ЗЪБОЛЕКАРИ, ЛЕКАРИ, АПТЕКИ И ДЕНТАЛНИ ДЕПА. АКО НЕ ПОПАДАТЕ В ТЕЗИ КЛИЕНТСКИ ГРУПИ, МОЛЯ ПОРЪЧВАЙТЕ ОТ: WWW.BELI-ZUBI.COM
 • С - Силикон STOMAFLEX PUTТY (комплект)

Кондензационен силикон STOMAFLEX PUTТY (комплект - Солид, Крем и Катализатор)

Стомафлекс Пути /Stomaflex™ Putty/ - Кондензационен силиконов отпечатъчен материал с много висок вискозитет, тип 0 - тесто (класифициран съгласно ISO 4823). Отпечатъчниятматериал се размесва много лесно с катализатора, осигурява много добро възпроизвеждане на детайлите и има обемна стабилност.


Stomaflex™ Putty - Основна маса (солид)

Първичен отпечатъчен материал за отпечатъчна техника тип “сандвич” (”putty-wash”).

 • Солид с много висок вискозитет при вземане на отпечатък по метода на двойното размесване.
 • Контуриране на краищата на индивидуална лъжица за вземане на отпечатък.
 • Отпечатък за изготвяне на провизориум по щемпелен метод.
 • Изготвяне на ключ за естетична реконструкция на фронталните зъби.
 • Изготвяне на ключ за контрол на дълбочината на препарацията.
 • Отпечатъци за анализ при поправка на снемаеми протези.
 • Универсален силиконов материал с гъста консистенция за денталните лаборатории.

Stomaflex™ Very Light - Крем (коректура)

Кондензационен силиконов отпечатъчен материал с нисък вискозитет, тип 3 - кремообразна (класифициран съгласно ISO 4823). Материал с по-силна втечненост.

 • Коректурен материал за техниката тип ”сандвич”(“putty-wash”) в комбинация със Stomaflex Putty.
 • Маса с нисък вискозитет при вземане на отпечатък по метода на двойното размесване в комбинация с материала Stomaflex Putty.
 • За вземане на функционален отпечатък при обеззъбени челюсти с индивидуална лъжица.

Stomaflex™ Gel Catalyst - Катализатор гел

Пастообразен катализатор за кондензационните силиконови отпечатъчни материали Stomaflex.


Съдържание на комплекта:

- 1 бр. Солид Stomaflex Putty - 1300 гр. тесто  в контейнер

- 1 бр. Коректура Stomaflex Very Light - 130 гр. паста в туба

- 1 бр. Катализатор Stomaflex Gel Catalyst - 60 гр. паста в туба

- 1 бр. Мерителна лъжица


БЕЗПЛАТНА доставка за цяла България при поръчка с общо тегло до 5кг. и стойност над 90лв.

(Валидна, както за доставка до Вашия адрес, така и за доставка до офис на куриер по Ваш избор.)

При поръчка под 90лв. цената за доставка до офис на куриерска фирма Спиди е приблизително 4,00лв.

При поръчка под 90лв. цената за доставка до офис на куриерска фирма Еконт е приблизително 5,50лв.

При поръчки над 5кг. доставката е за сметка на клиента, според тарифата на избрания куриер.

Допълнителна информация
Инструкции за употреба НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ- Stomaflex Putty: Вземете отпечатъчния материал (тесто) с помощта на приложената мерителна лъжичка и отпечатайте ръба й във взетия материал. На всяка изравнена мярка със замазка дозираме направо от тубата 2 равномерно изстискани ивици катализираща паста, отговарящи на дължината на отпечатъка. (2 x около 4 cм дължина). Омесете материала порядъчно с пръсти до постигане на хомогенно оцветяване. (максимално 45 секунди). Използвайте винилови или полиетиленови предпазни ръкавици. Вземете отпечатъчния материал (тесто) по същия начин, както беше вече споменато. Разстелете тестообразния материал и капнете внимателно 14 -16 капки от течния катализатор (течният катализатор не бива да се разлива). Смесете материала напълно, за да се постигне хомогенна паста (макс. 45 секунди). Използвайте винилови или полиетиленови предпазни ръкавици. Stomaflex Light / Stomaflex Very Light: Изтласкайте нужното количество от силиконовия кремообразен материал директно от тубата върху смесителното блокче и добавете една ивица от катализаторната паста с приблизително същата дължина. Смесете двете пасти основно, използвайки шпатула до постигане на хомогенен цвят (макс. 30 секунди). Изтласкайте нужното количество от силиконовия кремообразен материал директно от тубата върху смесителното блокче и добавете съответното количество от течния катализатор, като се има пред вид съотношението на смесване (на 1 cм = 2 капки). Смесете и хомогенизирайте добре чрез използване на широка шпатула (макс. 40 секунди). ЗАБЕЛЕЖКА: По-голямото количество катализатор и/или по-високата температура намаляват работното време и времето на втвърдяване. По-малкото количество катализатор и/или по-ниската температура удължават работното време и времето на втвърдяване. НАЧИН НА РАБОТА: Stomaflex Putty: Нанесете размесения материал в индивидуалната или перфорирана лъжица и я поставете в устата на пациента 1.5 мин. от началото на размесването. Фиксирайте отпечатъка в устата минимум 3.5 мин. Stomaflex Light (крем) / Stomaflex Very Light: В случаите на двоен отпечатъчен метод, поставете размесения материал в лъжицата, (старателно почистена от слюнка, подсушена и с изрязани облекчителни улеи) и поставете в устата на пациента 1.5 минути от началото на смесването. Поставете лъжицата в устата, упражнявайки кратък, но силен натиск (до 10 сек.) и фиксирайте след това без натиск за минимум 3.5 минути. Ако е необходимо отпечатъчният материал може да бъде инжектиран в зоната на гингивалния сулкус, като се използва апликационна канюла и след това се вземе отпечатък чрез стандартна техника. При материала Stomaflex Very Light е особено подходящо прилагане с помощта на спринцовка В случая, когато използвате метода на двойното размесване, покрийте с прясно размесения Stomaflex Putty, поместен в лъжицата за отпечатъци, със слой от размесения материал StomaflexLight/ StomaflexVery Light при едновременно нанасяне на материала Stomaflex Light/ StomaflexVery Light върху зъбите. Сложете отпечатъка с кратко плавно притискане (макс. 10 секунди), a след това фиксирайте без притискане в продължение на 3,5 минути. ЗАБЕЛЕЖКА: След отстраняване на отпечатъка, проверете дали отпечатъчният материал е изцяло отстранен от интерденталната област и от гингивалния сулкус. ОБРАБОТКА НА ОТПЕЧАТЪКА: За да се постигне перфектна адхезия на първичния и коректурния отпечатък, първичният отпечатък трябва да се почисти и подсуши грижливо. Остатъци от слюнка и влага може да са причина за сепариране на отпечатъка. Използвайте стандартни дезинфектанти за дезинфекция на отпечатъка, като Jodisol разреден с вода в съотношение 1:10. Съхранявайте отпечатъка при стайна температура (до 25 °C) и на сухо място. Няма други ограничения във времето, но се препоръчва да се отлее до 4 часа. Нежелани странични ефекти: Катализаторът за кондензационния силиконов отпечатъчен материал съдържа съставки, които в редки случаи могат да причинят възпаления на устната лигавица на пациента. Забележка: Затваряйте плътно тубата на Stomaflex Gel Catalyst и шишето на Stomaflex Liquid Catalyst след всяка употреба. Катализаторът, замърсен с влага от въздуха, удължава времето на втвърдяване и причинява втърдяване в отвора на тубата. Кондензационните силиконови отпечатъчни материали не могат да се използват заедно с адитивните поливинилсилоксанови отпечатъчни материали. Крайното качество на отпечатъка не може да бъде повлияно от потенциално частично утаяване на пастообразния катализатор след изтискване от тубата. Внимание: Stomaflex Liquid Catalyst, Stomaflex Gel Catalyst: H331 Токсичен при вдишване. H302 Вреден при поглъщане. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H400 Силно токсичен за водните организми. H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти. H360FD Може да увреди оплодителната способност или плода. H371 Може да причини увреждане на органите (момици). P260 Не вдишвайт изпарения. P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. P271 Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/ предпазни очила/предпазна маска за лице. P404 Да се съхранява в затворен съд. Изхвърляне на отпадъците: Отпечатъчният материал и неговата опаковка могат да бъдат изхвърлени заедно с обичайните отпадъци от работното място. Изхвърлянето на останал неизползван катализатор трябва да бъде поверено на фирма, специализирана в ликвидиране на опасни отпадъци. Съхранение: Съхранявайте на сухо и тъмно място при 5 - 25 °C, в добре затворен контейнер. Срок на годност: 2 год Обозначение на срокa на годност върху опаковката: Exp YYYY-MM (YYYY = година, MM = месец). Опаковка: Stomaflex Putty: 1300 г тесто в контейнер Stomaflex Liquid Catalyst: 4x10 г течност в шише Stomaflex Light / Stomaflex Very Light: 130 г паста в туба Stomaflex Gel Catalyst: 60 г паста в туба Teхнически данни: Stomaflex Putty Вид отпечатъчен материал, съгласно ISO 4823 Tип 0 – много висок вискозитет Гел катализатор Течен катализатор Основно съотношение на смесване 2 % 2 % Време на смесване Макс. 45 сек. Макс. 45 сек. Общо работно време, включ. времето на смесване Макс. 1:15 мин. Макс. 1:15 мин. Време на втвърдяване 2:15 – 3:00 мин. 2:15 – 3:00 мин. Mинимално време за престой на отпечатъка в устата на пациента 4:00 мин. 4:00 мин. Възстановяване след деформация ≥ 97,5 % ≥ 97,5 % Време на смесване - 1,0 - 0 % - 1,0 - 0 % Stomaflex Light Вид отпечатъчен материал, съгласно ISO 4823 Tип 3 – нисък вискозитет Гел катализатор Течен катализатор Основно съотношение на смесване 9 % 6 % Време на смесване 30 сек. 30 сек. Общо работно време, включ. времето на смесване Макс. 1:30 мин. Макс. 1:30 мин. Време на втвърдяване 3:45 – 4:30 мин. 3:45 – 4:30 мин. Mинимално време за престой на отпечатъка в устата на пациента 4:00 мин. 4:00 мин. Възстановяване след деформация ≥ 99 % ≥ 99 % Време на смесване - 1,3 - 0% - 1,3 - 0% Stomaflex Very Light Вид отпечатъчен материал, съгласно ISO 4823 Tип 3 – нисък вискозитет Гел катализатор Течен катализатор Основно съотношение на смесване 9% 7% Време на смесване 30 сек. 40 сек. Общо работно време, включ. времето на смесване Макс.1:30 мин. Макс. 1:30 мин. Време на втвърдяване 4:15 – 5 мин. 4:15 – 5 мин. Mинимално време за престой на отпечатъка в устата на пациента 4:00 мин. 4:00 мин. Възстановяване след деформация ≥ 99 % ≥ 99 % Време на смесване - 1,3 - 0% - 1,3 - 0% Изнесените по-горе данни се отнасят за материал, обработван при 23 °C и относителна влажност 50 %. Данните за времето намаляват при по- висока температура и/или влажност и обратно

С - Силикон STOMAFLEX PUTТY (комплект)

 • Производител: PENTRON (SPOFA DENTAL)
 • Код на продукта: STOMAFLEX PUTTY - КОМПЛЕКТ
 • Наличност: ДА
 • 48.00лв.


Свързани продукти

Усторазширител (усторазтворител)

Усторазширител (усторазтворител)

Усторазширител /усторазтворител/ хоризонтален.  Размер: Универсален. Цвят: Прозрачен...

5.00лв.

Смесително Блокче

Смесително Блокче

Смесително блокче BMS DENTAL - Гланцирано (50 листа). Висококачествени смесителните блокчета, н..

5.00лв.

С - Силикон SILAXIL PUTTY (комплект)

С - Силикон SILAXIL PUTTY (комплект)

Кондензационен силикон SILAXIL PUTТY (комплект - Солид, Крем и Катализатор). Силаксил Пути..

45.00лв.

Алгинат - KROMOPAN (450гр.)

Алгинат - KROMOPAN (450гр.)

Кромопан /Kromopan/ - Алгинат с продължителна стабилност на размерите на отпечатъка. Специално ..

12.50лв.

A - Силикон ELITE HD (комплект) + Пистолет Zhermack 1:1;1:2

A - Силикон ELITE HD (комплект) + Пистолет Zhermack 1:1;1:2

Адитивен силикон Zhermack ELITE  HD PUTТY NORMAL (комплект). + Оригинален пистолет ZhermackА - ..

225.00лв.

А - Силикон ELITE HD Putty Normal (База + Катализатор)

А - Силикон ELITE HD Putty Normal (База + Катализатор)

Адитивен силикон Zhermack ELITE  HD PUTТY NORMAL (2x250мл. база + катализатор). А - Силико..

79.00лв.

А - Силикон ELITE HD Regular Body (2x50мл.)

А - Силикон ELITE HD Regular Body (2x50мл.)

Адитивен силикон Zhermack ELITE  HD+ REGULAR BODY NORMAL SETTING (2x50мл.). Хидрофилен A-с..

60.00лв.

С - Силикон ZETAPLUS (комплект)

С - Силикон ZETAPLUS (комплект)

Кондензационен силикон Zetaplus Set  (комплект - Солид, Коректура и Катализатор). Зет..

59.00лв.

Oranwash L - Коректура за Системата Zetaplus

Oranwash L - Коректура за Системата Zetaplus

Oranwash L (140мл.) - Кондензационен силикон с нисък вискозитет. С - Силикон за фин отпеча..

21.00лв.

С - Силикон ZETAPLUS (cолид)

С - Силикон ZETAPLUS (cолид)

Кондензационен силикон Zetaplus Putty  900мл. (Солид). Зета Плюс Солид -&nb..

40.00лв.

Indurent Gel (60мл.) - Катализатор за С - Силикон

Indurent Gel (60мл.) - Катализатор за С - Силикон

Indurent Gel (60мл.) - Катализатор за кондензационен силикон. Гел катализатор подходящ за изпол..

19.00лв.

Алгинат - HYDROGUM 5 (453гр.)

Алгинат - HYDROGUM 5 (453гр.)

Hydrogum 5 /Хидрогъм 5/ - Безпрашен, бързовтвърдяващ алгинат с продължителна стабилност на разм..

18.00лв.

С - Силикон ZETAFLOW (комплект) , 1300гр. база + 140гр. коректура + 60гр. кат.

С - Силикон ZETAFLOW (комплект) , 1300гр. база + 140гр. коректура + 60гр. кат.

Кондензационен силикон Zetaflow Set  (комплект - Солид, Коректура и Катализатор) Зета..

70.00лв.

С - Силикон BMS SILIBEST PUTTY (комплект)

С - Силикон BMS SILIBEST PUTTY (комплект)

Намалението е валидно до изчерпване на промоционалните количества. Кондензационен силикон SILIB..

40.00лв. 45.00лв.

A - Силикон VINILBEST + VINILIGHT (комплект)

A - Силикон VINILBEST + VINILIGHT (комплект)

Адитивен силикон BMS VINYLBEST PUTТY NORMAL + VINYLIGHT  (комплект).А - Силикон Винил..

104.00лв.

Лъжица Оклузионна - Цяла

Лъжица Оклузионна - Цяла

Лъжица оклузионна - Цяла. Оклузална лъжица за взимане на отпечатък при фиксиране на захапка.Удо..

5.00лв.

Лъжица Оклузионна - 1/2

Лъжица Оклузионна - 1/2

Лъжица оклузионна - Половинка. Оклузална лъжица за взимане на отпечатък при фиксиране на з..

3.00лв.

Алгинат BMS ITALGIN (450гр.)

Алгинат BMS ITALGIN (450гр.)

BMS ITALGIN /Италгин/ - Хроматичен алгинат за високопрецизни отпечатъци. Притежава висока еласт..

8.00лв.

Отпечатъчни лъжици BMS Monotrays (к-т 12бр.) - Без ретенционен ръб, за отпечатък със зъби

Отпечатъчни лъжици BMS Monotrays (к-т 12бр.) - Без ретенционен ръб, за отпечатък със зъби

Отпечатъчни лъжица BMS Monotrays - Без ретенционнен ръб, със зъби, за еднократна употреба. Комп..

9.00лв.

Отпечатъчни лъжици BMS (к-т 13бр.) - Без ретенционен ръб, за отпечатък от долна челюст без зъби

Отпечатъчни лъжици BMS (к-т 13бр.) - Без ретенционен ръб, за отпечатък от долна челюст без зъби

Намалението е валидно до изчерпване на промоционалните количества. Анатомични отпечатъчни лъжиц..

44.00лв. 48.00лв.

Отпечатъчни лъжици BMS (к-т 7бр.) - Без ретенционен ръб, за отпечатък от горна челюст без зъби

Отпечатъчни лъжици BMS (к-т 7бр.) - Без ретенционен ръб, за отпечатък от горна челюст без зъби

Намалението е валидно за перода 01-31.01.2020г. или до изчерпване на промоционалните количества.&nbs..

23.00лв. 26.50лв.

Ортодонтски отпечатъчни лъжици BMS ORTHOTRAYS - Автоклавируеми (к-т 8бр.)

Ортодонтски отпечатъчни лъжици BMS ORTHOTRAYS - Автоклавируеми (к-т 8бр.)

Детски ортодонтски отпечатъчни лъжици BMS ORTHOTRAYS - Комплект от 8бр. Автоклавируеми отп..

38.00лв.

Отпечатъчни лъжици BMS Steriltray (к-т 12бр.) Без ретенционен ръб, за отпечатък от горна и долна челюст със зъби

Отпечатъчни лъжици BMS Steriltray (к-т 12бр.) Без ретенционен ръб, за отпечатък от горна и долна челюст със зъби

Отпечатъчни лъжици BMS Steriltray - Без ретенционнен ръб, със зъби к-т 12бр.  Автоклавируе..

36.00лв.

A - Силикон PENTRON CORRECT + LIGHT BODY (комплект)

A - Силикон PENTRON CORRECT + LIGHT BODY (комплект)

Адитивен силикон PENTRON CORRECT PLUS PUTТY NORMAL + LIGHT BODY 2x50мл. (комплект).А - Сил..

112.00лв.

Тагове: С Силикони, Отпечатъчни Материали, Зъболекарски Консумативи, Материали за Стоматология, Дентално Депо